دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

 

 پچ کوردهای لگراند به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

 1- پچ کوردهای Cat5e از 0.5 متر تا 5 متر

 2- پچ کوردهای Cat6 در دو نوع UTP و STP از 0.5 متر تا 5 متر

 3- پچ کوردهای Cat6A در دو نوع UTP و STP از 0.5 متر تا 5 متر

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor