دانلود کاتالوگ پچ پنل 24 پورت خالی هلویبل

 آلما شبکه ارائه کننده انواع پچ پنل شبکه هلوکیبل به شرح زیر می باشد:

 پچ پنل 24 پورت هلوکیبل آلمان همراه با 24 پورت خالی با پارت نامبر 805429

 

ALMA Helukabel Distributor