دانلود کاتالوگ کابل Cat6ASFTP هلوکیبل

دانلود کاتالوگ پچ کورد Cat6UTP هلوکیبل

 آلما شبکه ارائه کننده انواع پچ کورد شبکه هلوکیبل به شرح زیر می باشد:

 1- پچ کوردهای 0.5، 1 و 3 متری Cat5eUTP هلوکیبل باپارت نامبرهای 804646، 804647، 804648

 2- پچ کوردهای 0.5، 1 ، 3 و 5 متری Cat6UTP هلوکیبل باپارت نامبرهای805569، 804972، 804974

 3- پچ کوردهای 0.5، 1 ، 3 و 5 متری Cat6UTP هلوکیبل باپارت نامبرهای 805569، 804972، 804974

دانلود کاتالوگ پچ کورد Cat5eUTP هلوکیبل

 

ALMA Helukabel Distributor