آلما شبکه ارائه کننده انواع کیستون شبکه هلوکیبل که به شرح زیر می باشد:

 1- کیستون شبکه Cat5eUTP هلوکیبل با پارت نامبر 804645

 2-کیستون شبکه Cat6UTP هلوکیبل با پارت نامبر 804691

 3-کیستون شبکه Cat7SFTP هلوکیبل با پارت نامبر 802377

دانلود کاتالوگ کیستون های هلوکیبل

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Helukabel Distributor