دانلود کاتالوگ کابل Cat6ASFTP Armored هلوکیبل

دانلود کاتالوگ کابل Cat8SFTP هلوکیبل

دانلود کاتالوگ کابل Cat7SFTP هلوکیبل

دانلود کاتالوگ کابل Cat6SFTP هلوکیبل

دانلود کاتالوگ کابل Cat6UTP هلوکیبل

 آلما شبکه ارائه کننده انواع کابل شبکه هلوکیبل که به شرح زیر می باشد:

 1- کابل شبکه چهار زوج Cat5eUTP هلوکیبل 80053

 2- کابل شبکه Cat6UTP هلوکیبل با پارت نامبر 804766

 3- کابل شبکه Cat6SFTP هلوکیبل آلمان با پارت نامبر 805640

 4- کابل شبکه Cat7SFTP هلوکیبل آلمان با پارت نامبر 80810

 5- کابل شبکه Cat6ASFTP Armored هلوکیبل آلمان 8021168

 6- کابل شبکه Cat8SFTP هلوکیبل آلمان با پارت نامبر 81699

دانلود کاتالوگ کابل Cat5eUTP هلوکیبل

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Helukabel Distributor